Відділ освіти Крижопільської Районної Державної Адміністрації

Команда психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти

 

Ко

      Кожна школа за своєю філософією повинна бути інклюзивною. Це означає готовність у будь-який час прийняти кожну дитину, прагнучи створити максимально сприятливе середовище для розвитку її потенціалу.

          Інклюзивне навчання- це спосіб отримання освіти, при якому діти з особливими освітніми потребами(далі - ООП) навчаються в загальноосвітньому середовищі разом зі своїми однолітками за місцем свого проживання, що є альтернативою інтернатній системі, де вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або індивідуальному навчанню. Проте, питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення доступного освітнього середовища для дітей з ООП. Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей для усіх категорій дітей в Україні. Кожна дитина має відчувати себе повноцінним і активним учасником освітнього процесу- і це головне завдання інклюзії.

         У 2016-2017 навчальному році середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 с. Городківка розпочала першою у районі роботу над новою, складною проблемою інклюзивного навчання. 

    Здійснення інклюзивної освіти потребує організації належного психолого-педагогічного супроводу усіх учасників освітнього процесу. У розв’язанні певних завдань у системі інклюзивного навчання вирішальну роль відіграє, насамперед, команда психолого-педагогічного супроводу даного закладу.

       З метою створення оптимальних умов для навчання дітей з ООП з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з ООПнаказом директораСЗШ І-ІІІ ст. №2 с. Городківка створено команду психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП (далі – Команда супроводу).

      Команда супроводу в закладах загальної середньої та дошкільної освіти визначає порядок надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП, які здобувають освіту в умовах інклюзії.

     У СЗШ І-ІІІ ст. №2 с. Городківка1 березня 2019 року проведено засідання Команди супроводу учасниками, якого були:заступник директора з навчально-виховної роботи -Гижко В.І.;вчителі початкових класів (класні керівники) -  Решетник О. В.,  Олійсійчук О. О., Пиріжок Д.В.; асистенти вчителів -Ярова Л.І., Тарнаруцька О.В.,Голубецька В.В.;практичний психолог - Ярова Л.І.; соціальний педагог -Прокопович Н.М.; батьки дітей з ООП та запрошені фахівці комунальної установи «Крижопільський районний інклюзивно-ресурсний центр»: вчитель-дефектолог(олігофренопедагог)- Рудніцька О.А., практичний психолог - Вихристюк М.Р., вчитель - логопед - Холод Т.В. 

       На засіданні Команди супроводу обговорювалися особливості розвитку та навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООПз метою визначення ступеня психолого-педагогічної підтримки, коригування індивідуальної програми розвитку та моніторинг її виконання, визначення прогресу розвитку для кожноїдитиниз ООП.А також вирішувалися наступні завдання:визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти та надання цих послуг;надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу з організації інклюзивного навчання;моніторинг створення належних умов для інтеграції дітей з ООПв освітнє середовище;консультативна робота з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх навчання та виховання;проведення інформаційно-просвітницької роботи серед педагогічних працівників з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

          Вчителем - логопедомпроведено обстеження дітей з порушенням мовлення за запитом батьків.

      Команда супроводу дітей з ООПданого закладу співпрацює з комунальною установою «Крижопільський районний інклюзивно-ресурсний центр», що здійснює методичне забезпечення її діяльності.

 

                                                                        Директор комунальної установи «Крижопільський

                                                                  районний інклюзивно-ресурсний центр»                                      Т. ПАЦАЙ« повернутися до списку новин