Відділ освіти Крижопільської Районної Державної Адміністрації

Затверджено Державний стандарт базової середньої освіти

30 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив Державний стандарт базової середньої освіти (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ ), який є основою для реалізації реформи «Нова українська школа» в 5-х – 9-х класах та створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах з 2022 року.

Державний стандарт було оприлюднено 2 жовтня 2020 року на Урядовому порталі. Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання.

У документі також окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи), та наскрізні вміння.

Документ містить опис компетентнісного потенціалу та вимоги до обов’язкового навчання учнів у 9-ти галузях освіти: 

 • мовно-літературній,
 • математичній,
 • природничій,
 • технологічній,
 • інформатичній,
 • соціальній і здоров’язбережувальній,
 • громадянській та історичній,
 • мистецькій,
 • фізичній культурі.

 

У мовно-літературній галузі є окремі вимоги до обов'язкових результатів навчання з:

 • української мови, української літератури, зарубіжної літератури у перекладі українською мовою;
 • української мови як державної, української літератури, зарубіжної літератури у перекладі українською мовою;
 • мови та літератури відповідного корінного народу/національної меншини;
 • іншомовної освіти;
 • іншомовної освіти, другої іноземної мови.

 

Оприлюднений Державний стандарт базової середньої освіти також містить базовий навчальний план закладів загальної середньої освіти, класів (груп), спеціальних закладів та спеціальних класів (груп): 

 • з українською мовою навчання;
 • з навчанням мовою корінного народу або національної меншини;
 • з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу або національної меншини.

 

Також частиною стандарту є базові навчальні плани для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку. 

 

«Підготовка до реалізації положень Стандарту вже почалась, і школярі вчитимуться за ним вже з 2022 року, коли 5-ті класи стануть частиною Нової української школи», – зазначив Сергій Шкарлет під час прес-конференції, присвяченої Державному стандарту.

Так, із жовтня 2020 до березня 2021 року триватиме робота над типовою освітньою та модельними навчальними програмами.

Планується, що з листопада 2020 до вересня 2021 року розроблятиметься система оцінювання компетентностей, здобутих на рівні базової середньої освіти.

Також, впродовж наступного навчального року, з вересня 2021-го, відбуватиметься пілотування навчально-методичних матеріалів у пілотних 5-х класах Нової української школи.

Окрім того, з березня 2021 до серпня 2022 року заплановано провести відповідне підвищення кваліфікації педагогів.

МОН України підготувало відповіді на поширені запитання щодо Державного стандарту базової середньої освіти (https://bit.ly/3lZOh2J).

Що описує Державний стандарт?

Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання.

У документі також окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи), та наскрізні вміння.

Державний стандарт містить дані про загальний обсяг навчального навантаження учнів у базових навчальних планах. Він містить 7 варіантів базового навчального плану відповідно до освітніх потреб дітей, а також визначає рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за кожною з галузей та загалом.

 

Коли у школах почнуть навчатись за новим Державним стандартом?

Учні 5-х класів почнуть навчання за новим Державним стандартом із вересня 2022 року. Пілотування Державного стандарту базової середньої освіти розпочнеться у вересні 2021 року.

 

За яким принципом відбуватиметься розподіл годин між освітніми галузями? Що гарантуватиме справедливий розподіл годин?

Базовий навчальний план, що є частиною Стандарту, визначає рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за кожною з освітніх галузей. Рекомендована кількість годин не утискає жоден із предметів, які були частиною попереднього Стандарту. Відповідно до рекомендованої кількості годин, жоден вчитель не втратить навантаження й заробітну плату. 

Освітню програму закладу освіти ухвалює педагогічна рада, яка зважатиме на те, які вчителі працюють у школі та яким чином можна розподілити навчальні години між ними. Якщо вчительська спільнота школи обере варіант інтеграції, до прикладу, української і зарубіжної літератури або історії України та всесвітньої історії, то кількість годин з кожного із цих предметів не зменшиться, а може навіть і збільшуватись за рахунок перерозподілу годин між галузями.

 

Яким чином буде відбуватись інтеграція предметів? Чи вона є обов’язковою? 

Кожна освітня галузь описана через обов’язкові результати навчання, а також для кожної з них визначено компетентнісний потенціал. Галузь може викладатись як окремий предмет, як кілька предметів, або ж окремі аспекти кількох галузей можуть бути об’єднані в інтегрований курс. Як окремі предмети, так і інтегровані курси в сукупності мають охопити всі обов’язкові результати навчання. Інтеграція не є обов’язковою.

 

Чи не призведе інтеграція до звільнення вчителів?

Рішення про вибір предметів або інтегрованих курсів приймає заклад освіти, зважаючи на кадровий потенціал школи. Рекомендована кількість навчальних годин, передбачена Стандартом для кожної з освітніх галузей, не утискає жоден із предметів, тож його втілення не призведе до звільнення вчителів.

 

Яким чином буде здійснюватись перепідготовка педагогів для викладання інтегрованих курсів? 

Підвищення кваліфікації вчителів буде включати у себе ознайомлення з основними принципами Стандарту та навчання практичному застосуванню цих принципів. Воно буде забезпечено Інститутами післядипломної освіти педагогічних працівників та іншими суб'єктами їхнього професійного розвитку, зокрема громадськими організаціями за підтримки міжнародних партнерів. 

Підвищення кваліфікації стосуватиметься всіх вчителів, незалежно від того, що вони викладатимуть – окремий предмет чи інтегрований курс. Таке навчання розпочнеться у 2021 році.

 

Яким чином буде відбуватись затвердження авторських програм? 

Авторські колективи матимуть змогу запропонувати свої варіанти навчальних програм в грудні 2020 року. Всі авторські програми можуть стати частиною типової освітньої програми за умови відповідності Стандарту та після відповідної експертизи (грифування). 

Модельні навчальні програми можна модифікувати на рівні шкіл із затвердженням педагогічною радою. Якщо освітня програма та навчальний план відрізняється від типового, то її затверджуватиме ДСЯО (Державна служба якості освіти). 

 

Якою є мета долучення всіх охочих до створення програм? 

Це дасть можливість носіям авторських рішень запропонувати програми, що стануть частиною затвердженої типової освітньої програми. Долучення всіх охочих дозволить створити реальний вибір для вчительських спільнот.

 

Який пакет підручників буде замовляти держава, якщо варіацій інтеграції навчальних предметів у варіативні предмети/курси може бути дуже багато? 

Держава замовлятиме підручники з навчальних предметів та інтегрованих курсів, передбачених типовою освітньою програмою. При виборі іншої освітньої програми за рахунок державних коштів школа може отримати лише передбачені типовою освітньою програмою підручники.  

 

Хто буде обирати програми – вчитель чи педрада?

Вчительська спільнота із затвердженням педради.

 

Коли будуть опубліковані навчальні плани?

Проєкт типового навчального плану буде опубліковано в грудні 2020 року. 

 

Чи заклад сам обиратиме варіант типового навчального плану?

Відповідно до Закону «Про освіту» школа має створити освітню програму закладу. Якщо така програма створюється на основі типової освітньої програми, вона затверджується педрадою і не потребує ніяких зовнішніх погоджень. Водночас здійснюється й вибір відповідного варіанта навчального плану. 

 

Чому існує чотири варіанти типових планів, що передбачають інтегровані курси, а для попредметного вивчення – лише один варіант?

Не існує більше одного варіанта, щоби описати предметний поділ, а інтегрованих варіантів може бути декілька. Водночас не йдеться, що у типовому навчальному плані можуть бути виключно окремі предмети або інтегровані курси: рішення можуть бути різними відповідно до освітніх галузей. Обрати можна предметний, інтегрований або як предметний, так і інтегрований варіант типового навчального плану.

 

Чи буде проведена апробація та подальше обговорення її результатів до імплементації інтеграції?

Пілотні школи, які зараз є учасниками експерименту з впровадження Стандарту початкової школи, матимуть пріоритетну можливість взяти участь у пілоті з впровадження Стандарту базової школи. За бажання інші школи також зможуть долучитись до пілотування. Пілотування у 5-х класах розпочнеться у 2021 році. 

 

Як випускники 9-х класів складатимуть Державну підсумкову атестацію?

Випускники 9-х класів, які першими навчатимуться за новим Стандартом, складатимуть ДПА у 2027 році. До цього часу укладачі завдань мають змінити завдання відповідно до тих пріоритетів, що закладені у Стандарті: компетентнісного навчання та наскрізних умінь.

 

Запитання щодо документа можна надсилати за посиланням (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsBK2o8OJHR7Sd6eBb-C-FPW6bwHZ-W-eCBTxL9nsjVFvvdw/viewform )Міністерство регулярно оновлюватиме сторінку з запитаннями та відповідями на сайті.

 

Ганна Годован 2-19-85« повернутися до списку новин