Відділ освіти Крижопільської Районної Державної Адміністрації

Завдання ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

 

ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс

 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 

5 клас                                                   

         ІІ етап                                                                      29 вересня 2018 року

 

 

1. Напишіть твір-мініатюру (обсяг – 1 сторінка) за темою «Про що я хотів би попросити Тараса Шевченка?». Використовуйте всі види речень за метою висловлювання.  

12 балів

 

 

2. Виділені слова введіть до нових словосполучень, надавши їм переносного значення.

Солодке печиво, гострий ніж, залізне ліжко, золота обручка, весела дівчина.

5 балів

 

 

 

 

Загальна кількість балів - 17

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

 

ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс

 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 

6 клас                                                   

         ІІ етап                                                                 29 вересня 2018 року

 

 

1. Напишіть казку (обсяг – 1 сторінка) за темою «Тарасова наука».

У творчій роботі використайте  речення з однорідними членами (2 бали), звертанням (1 бал), вставними словами (2 бали).  

                                                                                                                 17 балів

 

 

2. До наведених слів доберіть синоніми:

Відвертий, вщерть, оплески, бавитися, варта (ім.).

 

                                                                                                                       5 балів

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів - 22

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

 

ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс

 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 

7 клас                                                   

         ІІ етап                                                                   29 вересня 2018 року

 

1. Усім відома історія, як одного разу малий Тарас пішов шукати «залізні стовпи, що підпирають небо», і заблукав у полі. Чумаки,  зустрівши хлопця, забрали його з собою й увечері привезли до Кирилівки.

Напишіть легенду з елементами детективу про те, як Тарас шукав залізні стовпи (обсяг – 1,5 сторінки).

Доберіть заголовок – 1 бал. У творчій роботі використайте засоби художньої виразності (епітет, порівняння, гіперболу, персоніфікацію – 4 бали), однорідні члени (підмети, присудки, означення та додатки – 4 бали) та відповідно до синтаксичної ролі підкресліть їх – 4 бали.

 

25 балів

 

 

2. Запишіть по одному синоніму-фразеологізму до слів мало, гарний, сваритися.

3 бали

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів - 28

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

 

ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс

 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 

8 клас                                                   

         ІІ етап                                                              29 вересня 2018 року

 

 

1. Напишіть пригодницьке оповідання, взявши за  основу біографічні факти чи епізод із життя Т. Шевченка (обсяг – до 2 сторінок).

Дайте назву твору (1 бал). У творчій роботі використайте пряму мову або діалог (2 бали). Ускладніть речення 2 поширеними звертаннями (2 бали), дієприкметниковим зворотом, відповідно підкресливши його (2 бали), дієприслівниковим зворотом, підкресливши його (2 бали).

Використайте 2 цитати з творів Кобзаря або 2 вислови про нього (2 бали).

 

23 бали

 

 

2. Як розумієте вислів-заклик «знайти в собі Шевченка»? Оформте своє трактування цього вислову у формі реклами на білборді (2-3 речення).

 

6 балів

 

 

 

 

Загальна кількість балів - 29

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

 

ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс

 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 

9 клас                                                   

         ІІ етап                                                                      29 вересня 2018 року

 

 

1. Власні глибокі філософські роздуми про долю України, становище простого люду силою свого таланту Т.Г. Шевченко перетворив на ліричні шедеври.

Напишіть невеликий твір-сповідь поета перед своїм народом з теми "Та не однаково мені…" (обсяг – до 2 сторінок).

До тексту твору введіть речення: з відокремленими означеннями – 2 бали, відокремленими обставинами – 2 бали; односкладні: неозначено-особове речення – 1 бал, безособове – 1 бал, називне – 1 бал.

19 балів

 

2. Складіть сенкан зі словом «Шевченко».

Сенкан – це креативна поезія за певною темою, що складається із п'яти рядків. У цьому творі автор виражає власне ставлення до певної особистості, події тощо, виражає асоціації, які викликає особистість, образ, подія, явище.

 

Схема складання сенкану

  1. Одне слово, яке позначає тему (іменник).
  2. Два означення (найчастіше прикметники) – опис теми, найбільш типові асоціації.
  3. Три слова – дія, пов’язана з темою.
  4. Фраза з чотирьох слів – ставлення до теми, її вираження або розкриття (власними словами, цитатою).
  5. Одне слово – перефразування сутності теми, синонім слова-теми, у якому висловлюється сутність теми, робиться своєрідний підсумок.

 

Зразок сенкану

Місяць

Блідий, таємничий

            Обертається навколо Землі

Уособлення ночі, таїни, містики

Сателіт

4 бали

 

 

Загальна кількість балів - 23

 

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

 

ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс

 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 

10 клас                                                    

         ІІ етап                                                                          29 вересня 2018 року

 

 

1. За мотивами творів "Тече вода в синє море…", "Причинна", "Тополя" придумайте і запишіть мелодраму, де розглядалася б проблема пошуку щастя, конфлікт високої людської мрії та жорстокої дійсності (обсяг – 2 сторінки).

Дайте заголовок твору – 1 бал. До тексту введіть безсполучникові речення – 2 бали; складнопідрядне міри й ступеня – 1 бал; складнопідрядні умови – 1 бал, міри й ступеня – 1 бал; речення з відокремленою прикладкою – 1 бал.

  1. балів

 

 

2. Багато людей допомагали Тарасові Шевченку з визволенням із кріпацтва: Є. Гребінка, І. Сошенко, О. Венеціанов, В. Жуковський, К. Брюллов та інші, розуміючи, що він – талановита людина. Відомий російський поет  В. Жуковський відразу  оцінив талант Т. Шевченка і називав його "алмазом у кожусі". 

Доберіть 6 синонімічних за значенням художніх засобів (тропів), які розкрили б ваше розуміння виразу "алмаз у кожусі". 

6 балів

 

 

 

Загальна кількість балів - 25

 

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

 

ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс

 учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 

11 клас                                                   

         ІІ етап                                                                      29 вересня 2018 року

 

 

 

1. Ранній період творчості Т.Г. Шевченка пронизаний поетизацією славного історичного минулого України.

За мотивами творів "Іван Підкова", "Тарасова ніч", "Гайдамаки" напишіть невелике пригодницьке оповідання, де історичне минуле України знайшло б своє відображення (обсяг – 2 сторінки).

Дайте заголовок твору – 1 бал. До тексту введіть безсполучникові речення – 2 бали; складнопідрядні  з підрядним означальним – 1 бал, умови – 1 бал, причини – 1 бал; наслідку – 1 бал.

19 балів

 

 

2. 17 квітня 1847 року Т. Шевченка привезли до Петербурга й ув’язнили в каземати ІІІ відділу "Імператорської Його Величності Канцелярії". У своєму "Щоденнику" Кобзар писав: "Якби я був недолюдок, кровопивця, то і тоді для мене найбільш вдалого покарання не можна було б придумати, як вислати мене в окремий Оренбурзький корпус солдатом. І до всього мені ще заборонено малювати" (О.М. Авраменко).

Доберіть 5 різновидів художніх засобів (тропів), які б передали емоційний настрій поета.  Зазначте біля кожного, який це троп.

 

5 балів

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів – 24