Відділ освіти Крижопільської Районної Державної Адміністрації

Завдання ІІ етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

ХІХ Міжнародний  конкурс

 з української мови імені Петра Яцика

         

  ІІ етап                                                                      03 листопада 2018 року

3 клас

 

 1. Прочитай запитання та різні відповіді. Познач ті відповіді, які пов’язані із запитанням.

Ти сьогодні плануєш іти в театр?

 
   

 

         Ні, в кінотеатр.

         Так, я.

         Ні, в суботу.

         Так, у друзів.                     

 1. бал

 

 1. Прочитай речення.

Маринка звечора самостійно готується до школи.

Перебудуй речення так, щоб у ньому було висловлене

 1. прохання__________________________________________________________________________________________________________________________
 2. питання___________________________________________________________________________________________________________________________
 1. бали
 1. Доберіть та запишіть відповідний синонім до кожного слова.

Обачний -   ___________________            Чванитись -  _________________

                                     Квапитись -  _________________      

 1. бали
 1. Заміни кожний фразеологічний вислів одним словом.

Пекти раків -          ______________________________

Замилювати очі -       ____________________________

        Сипати дотепами -    ________________________

Дерти горло -   ____________________________

 

 1. бали
 1. Розкажи батькам про шкільну екскурсію, на якій ти був з однокласниками   (5-10 речень). Тему екскурсії обери сам.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                 10 балів

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

ХІХ Міжнародний  конкурс

 з української мови імені Петра Яцика

         

  ІІ етап                                                                      03 листопада 2018 року

4 клас

 

 1. Напроти кожного фразеологічного вислову запиши номер слова, яке його пояснює.

Взяти гору   ______                                             1. Засоромитись

Вибілювати зуби   _______                                 2. Дрімати   

Пекти раків       _______                                     3. Перемогти

Клювати носом       _______                               4. Сміятись

1 бал                                                                            

 1.  Перебудуй розповідне речення на спонукальне.

Тарасик приготував цікаву презентацію до свого виступу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________        2 бали                                                                                                                                                                                                                

 1.  Вибери з дужок та підкресли слово, правильно вжите у відповідному реченні.

Я планую прочитати цю книгу (на протязі, протягом) цього тижня. Дитяча бібліотека знаходиться на вулиці (І.Франка, І.Франко). У дворі (просто неба, під відкритим небом) стояла гойдалка.                                                                                        

   3 бали

 1. Зі словом сіяти склади словосполучення. Запиши їх у відповідні колонки      (по два в кожну).

Пряме значення

Переносне значення

 

 

 

 

 

  4 бали

 1. Першокласники збираються на екскурсію в ляльковий театр. Допоможи вчительці скласти інструкцію щодо правил поведінки в театрі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                           

                                                                                                                 10 балів

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

ХІХ Міжнародний  конкурс

 з української мови імені Петра Яцика

 

            ІІ етап                                                              03 листопада 2018 року

 

5 клас

 

1. Побудувати короткий твір-опис (обсяг – 1 стор.) своєї домашньої тварини, змальовуючи її зовнішній вигляд, звички.

                                                                                                                       12 балів

 

2. Запишіть слова у дві колонки: 1) з апострофом; 2) без апострофа.

Дев..ятсот, хутор..янин, зв..язок, духм..яний, бур..ян, бур..як, без..язикі, тьм..яно, цв..ях, присв..ята, реп..ях, п..ятдесят, з..ясовано, Солов..йов, кур..єрський, м..язи, різдв..яний, Р..єпін, з..економити, об..єм.

                                                                                                               5 балів

 

3. Складіть словосполучення, в яких слова м’який, срібний, легкий виступали б то в прямому, то в переносному значенні.

        3 бали

                                                                     

4. Запишіть 3 прислів’я (приказки), у яких уживаються займенники. Займенники підкресліть.

                                                                                                               3 бали

 

 

 

Загальна кількість балів – 23

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

ХІХ Міжнародний  конкурс

 з української мови імені Петра Яцика

 

            ІІ етап                                                              03 листопада 2018 року

6 клас

 

1. Напишіть творчу роботу «Чим мені подобається осінь?». Обсяг твору – до 1,5 стор.

                                                                                                                          12 балів

 

2. Відредагуйте словосполучення.

Дякувати товариша, Карпатські гора, у ліс за суницями, золотистий стебел, жити на Україні, до двадцяти грає, робітничі руки, зелена барва, підручник по географії, по власному бажанню.

                                                                                                                           5 балів

 

3. Запишіть 5 прислів'їв із словом «вода». Визначте, яким членом речення воно виступає.

                                                                                                                5 балів

 

4.  Утворіть прикметники від географічних назв.

Чехія, Прага, Волга, Запоріжжя, Ладога, Золотоноша, Овруч, Калуш, Буг, Кременчук, Париж, Умань.

6 балів

 

 

 

Загальна кількість балів – 28

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

ХІХ Міжнародний  конкурс

 з української мови імені Петра Яцика

 

            ІІ етап                                                              03 листопада 2018 року

 

7 клас

 

1. Напишіть твір з елементами опису «Для мене ж той край найкращий, де виросли крила мої (Ліна Костенко)».

Об’єм роботи – до 1,5 сторінки.

12 балів

 

2. Утворіть від прикметників (від тих, де це можливо) просту та складену форми вищого ступеня порівняння.

Одну з утворених форм вищого ступеня порівняння введіть у речення з прямою мовою, що стоїть після слів автора.

 

Малиновий, високий, гнідий, теплолюбний, презлий, гарний, весняний, низький.

4 бали

 

3.  Подані слова згрупуйте в окремі синонімічні ряди.

Гордитися, щирий, увічливий, відвертий, вечоріти, люб’язний, чванитися, смеркатися, пишатися, прямий, чемний, пиндючитися, темніти, щиросердний, сутеніти, ґречний.

4 бали

 

4. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм.

Мар..во, соколин..ий, пів..яблука, зв..язок, мен..ше, ро..питати,  кош..чок, студен..ство, проїз..ний, шіс..от, (С/с)узір’я (В/в)елика (В/в)едмедиця, (Д/д)ержавний (П/п)рапор України.

4 бали

 

 

Загальна кількість балів – 24

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

ХІХ Міжнародний  конкурс

 з української мови імені Петра Яцика

 

            ІІ етап                                                              03 листопада 2018 року

 

8 клас

 

1. Напишіть твір-пораду однолітку (до 1,5 сторінки), взявши за основу афоризм Г. Сковороди «Щастя твоє в тобі самому: пізнавши себе, пізнаєш усе, а не пізнаєш себе, ходитимеш у темряві…»

12 балів

 

2. Поширте речення дієприкметниковим, дієприслівниковим зворотами, однорідними обставинами, вставним словом. На місці крапок впишіть епітети.

Підкресліть відповідними членами речення звороти.

 

… ліс дрімає.   Непорушно стоять …. дерева. Тихо навкруги, мертво. Лиш де-не-де прокинеться … пташка. А з … небом вже щось діється.  Стрепенувся ліс, заграв. Зашепотіли … листочки.

6 балів

3. Запишіть слова, знімаючи скісну риску.

По/перше, до/вподоби, у/друге, по/двоє, усього/на/всього, сам/на/сам, у/ночі, віч/на/віч, кінець/кінцем, у/нічию, будь/ласка, на/добраніч.

4 бали

 

4. Відредагуйте ті словосполучення, що записані неправильно.

Приймати участь, музичний слух, екзаменаційний білет, запитати питання, смачні блюда, військовий одяг.

4 бали

 

 

 

Загальна кількість балів – 26

 

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

ХІХ Міжнародний  конкурс

 з української мови імені Петра Яцика

 

            ІІ етап                                                              03 листопада 2018 року

 

9 клас

 

 1. Напишіть твір-роздум, висловивши свої міркування з приводу того, що таке шляхетність. Що для вас є ознаками шляхетності? Чи пов’язана шляхетність з інтелігентністю? Підтвердьте думки посиланнями на приклади з художньої літератури. Обсяг твору – 1,5 стор.

12 балів

 

2. Запишіть фразеологізми античного та біблійного походження, у яких названо імена, поясніть їхнє значення (8 висловів).

8 балів

 

3. Визначте рід поданих іменників, запишіть їх у три колонки, розподіливши за родами.

Тюль, Капрі, какаду, шампунь, Сибір, маестро, нежить, ваніль, лелека, івасі, суддя, аерозоль, кашне, вельможа, листоноша, незграба, бароко, сонько, піаніно, тунель.

5 балів

 

4. Запишіть цифри словами:

 Родовий відмінок – 1948.

             Давальний відмінок – 2691.

             Орудний відмінок – 5479.

3 бали

  

5. Відредагуйте речення.

 1. Розбуджені громом, умиті дощами, хлібороби оглядали поля.           
 2. Перечитуючи твої листи, мені ставало спокійніше на душі.
 3. Сидячи на лавці, до мене підійшов незнайомий.
 4. Їхня переписка тривала два роки.
 5. Дніпро – сама найбільша ріка України.
 6. Однією з проблем являється проблема змісту знань.
 7. Ми розмістилися на добре вимощеному возі свіжою травою.

                                                                                                                 7 балів

 

 

Загальна кількість балів – 35